Wilhelmina Winter Weekend

 

2024-års isstolpsittartävling är nu fullbokad. Välkommen med din anmälan för 2025-års tävling.

 

Tävlingen pågår dag som natt under 51 timmar, där du som tävlar sitter på en ispelare mitt i centrum med bäst överblick över allt som händer.

Du som sitter på isstolpen kommer INTE  ha information om när rasterna är, det kan med andra ord handla om att sitta så länge som upp till 5-6 timmar i ett svep på isstolpen innan du får kliva ner för en 10 minuters paus. Det försvårar såklart tävlingen avsevärt!
Tävlingen pågår totalt under 51 timmar.
Vinstsumma: 5 000:-/isstolpe.
Är ni ex vis 7 tävlande och du sitter ensam kvar till slutet vinner du 35 000:-. 
Har du vad som krävs så tveka inte att anmäla dig. Det gör du genom att skicka ett mail till turist@vilhelmina.se eller kontakta Vilhelmina Turistbyrå på 0940-398 86 så återkopplar vi till dig om du är en av de ”lyckliga” som får plats på en isstolpe.¨

Tävlingsregler:

 • Vara införstådd med att stickkontroll kan ske av ev. värmeutrustning, byte av kläder mm.
 • All form av tobak, nikotin, narkotikaklassade preparat och alkohol är absolut förbjudet.
 • Ordinerade läkemedel som du dagligen tar är givetvis godkända.
 • Tävlande har rätt till 10 minuters rast vid varje avsittning under tävlingstiden.
 • Uppsittning måste vara utförd före rasttidens utgång.
 • Inga kläder av något slag får bytas under tävlingens gång, utan du använder de kläder du har vid tävlingens start. Inga kläder av något slag, får lämnas i varm lokal för att sedan bytas vid rast.
 • Inga främmande värmekällor får på något sätt användas vid tävlingen, ex vis värmepåsar, elsulor, värmehandskar etc.
 • Tävlande får endast använda sittdyna tillhandahållen av arrangören.
 • Vid rasterna är det tillåtet att vistas inomhus av hygieniska skäl.
 • Mat och dryck serveras på stolpen av vakt enligt fastställda tider.
 • Mellan måltiderna får arrangörens drycker endast serveras av vakt.
 • Utomstående får inte ge stolpsittarna kläder, mat, dryck, eller något annat. Endast vakt får ge stolpsittare mat och dryck. Endast vakt får bestiga stegen upp till tävlande.
 • Sittande på stolpen får inte ta med mobil, radio, läsplattor, böcker m. m.
 • Inga extra kläder i t.ex. påse får tas med på stolpen.
 • Ofrivillig försening t.ex. fasthållning räknas inte som försening, utan avräknas den tävlande mot rasttid.
 • Tävlingsledningen kan när som helst bryta en sittares tävlan om hälsorisk befaras.
 • Om den tävlande reser sig, kliver ner eller ramlar från stolpen räknas det som att isstolpsittaren avbryter tävlingen.
 • Vinnare är den som sitter sist kvar på stolpen.
 • Vid maxtidsbegränsad tävling räknas samtliga som sitter på stolpen vid tävlingens avlysande, som vinnare.
 • Som rekord räknas en produkt av faktorerna timme, stolpsittning och temperatur.